Tủ Hòa Đồng Bộ ATS

Liên Hệ Mua Sản Phẩm
Tủ điện hòa đồng bộ nhiều máy phát điện dược sử dụng trong trường hơp nguồn điện của điện lực bị sự cố thì máy phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động và hòa đồng bộ và chia tải với nhau, ngoài ra hệ thống còn có chức năng giám sát phụ tải và quyết định cho chạy số lượng máy phát theo yêu cầu phụ tải. Ngoài ra, nếu khách hàng yêu cầu chúng tôi cũng thiết kế để hệ thống có thể hòa đồng bộ với nguồn điện của điện lực.

Tủ điện hòa đồng bộ nhiều máy phát điện dược sử dụng trong trường hơp nguồn điện của điện lực bị sự cố thì máy phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động và hòa đồng bộ và chia tải với nhau, ngoài ra hệ thống còn có chức năng giám sát phụ tải và quyết định cho chạy số lượng máy phát theo yêu cầu phụ tải. Ngoài ra, nếu khách hàng yêu cầu chúng tôi cũng thiết kế để hệ thống có thể hòa đồng bộ với nguồn điện của điện lực.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ Hòa Đồng Bộ ATS”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *