Tê thang cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Tê thang cáp ( hay còn gọi là ngã ba ) dùng để chia hệ thống thang cáp thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tê thang cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *