Quy Trình Sản Xuất BuLong

Quy Trình Sản Xuất BuLong

Các Bước sản Xuất Bulong Liên Kết Đơn Giản

Bước 1: Chọn cuộn dây thép có đường kính thích hợp để làm bulong được tẩy gỉ.
Bước 2: Sau đó đưa đi vuốt dài ra để tiết kiệm vật liệu, người ta cắt ra thành từng đoạn phù hợp với chiều dài tính phôi của bu lông rồi chồn một đầu lại….

Chi Tiết