Nhập Từ Cần Tìm

TỔ HỢP REPUBLIC PLAZA

TỔ HỢP REPUBLIC PLAZA

TrongDự Án
portfolio
Nhà Đầu Tư:
Công ty CP Thương Mại Thùy Dương Đức Bình
Ngày Khởi Công:
29/05/2019
Vị Trí:
18e Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá Trị:
Ngôi Sao Vi Na
Kiến Trúc:
Ngôi Sao Vi Na
Liên Kết Dự Án