Nhập Từ Cần Tìm

Nhà máy Samsung – Quận 9

Nhà máy Samsung – Quận 9

TrongDự Án
portfolio
Nhà Đầu Tư:
Công ty TNHH Điện Tử Samsung
Ngày Khởi Công:
19/04/2019
Vị Trí:
Nhà máy Samsung – Quận 9, Tp.HCM
Giá Trị:
Ngôi Sao Vi Na
Kiến Trúc:
Ngôi Sao Vi Na
Liên Kết Dự Án