Nhập Từ Cần Tìm

Nhà Máy Dược Suheung Long Thành

Nhà Máy Dược Suheung Long Thành

TrongDự Án
portfolio
Nhà Đầu Tư:
Công Ty TNHH Suheung Việt Nam
Ngày Khởi Công:
28/05/2019
Vị Trí:
Nhà Máy Dược Suheung Long Thành
Giá Trị:
Ngôi Sao Vi Na
Kiến Trúc:
Ngôi Sao Vi Na
Liên Kết Dự Án