Nhập Từ Cần Tìm

Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

TrongDự Án
portfolio
Nhà Đầu Tư:
Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)
Ngày Khởi Công:
19/04/2019
Vị Trí:
Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)
Giá Trị:
Ngôi Sao Vi Na
Kiến Trúc:
Ngôi Sao Vi Na
Liên Kết Dự Án