Co xuống thang cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Co xuống thang cáp ( hay còn gọi là Co ngoài ) dùng để chuyển hướng hệ thống thang vuông góc với mặt phẳng hệ thống thang ban đầu với hướng chuyển xuống dưới.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Co xuống thang cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *