Co xuống máng cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm
Co xuống máng cáp ( hay còn gọi là Co ngoài ) dùng để chuyển hướng hệ thống máng vuông góc với mặt phẳng hệ thống máng ban đầu với hướng chuyển xuống dưới.
Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Co xuống máng cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *