Co xuống khay cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Co xuống khay cáp ( hay còn gọi là Co ngoài ) dùng để chuyển hướng hệ thống khay vuông góc với mặt phẳng hệ thống khay ban đầu với hướng chuyển xuống dưới.

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Co xuống khay cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *