Co Ngang Máng Cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Co ngang máng cáp ( hay còn gọi là co ngang 90 ) dùng để chuyển
hướng hệ thống máng cáp về bên phải hoặc bên trái trên cùng một
mặt phẳng.

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Co Ngang Máng Cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *