Co ngang khay cáp

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Co lên khay cáp ( hay còn gọi là co ngang 90 ) dùng để chuyển hướng hệ thống hay cáp về bên phải hoặc bên trái trên cùng một mặt phẳng.

Liên Hệ Mua Sản Phẩm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Co ngang khay cáp”

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *